Tukuma Sporta skola

G.Horelika
D.Aumale
A.Horelika
A.Berziņa
J.Kožeurovs
M.Strīgelis
M.Tīss
A.Bindemanis