Samazināts vecāku līdzfinansējums.

Attālinātā mācību procesa laikā  no 2021.gada 1.janvāraTukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, Tukuma Sporta skolā, 50% apmērā samazināts vecāku līdzfinansējums, kas noteikts Tukuma novada Domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. 

Sīkāk ar lēmumu var iepazīties sadaļā dokumenti.

05.02.2021 - 11:42