Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

     Tukuma Sporta skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

     Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

     Tukuma Sporta skola- https://tukumasportaskola.lv

     Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

     Tukuma Sporta skola tīmekļvietne daļēji atbilst  MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēlu tekstuālā alternatīva
  • Krāsu kontrasti

     Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.05.2023. Izvērtēšanu veica Inese Degterjonoka.

     Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://tukumasportaskola.lv/sites/default/files/izvertesanas-protokols-sportaskola-2023.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

     Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam rakstīt uz adresi inesedegterjonoka@inbox.lv

Atsauksmēm un saziņai

     Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

     Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

     E-pastā: inesedegterjonoka@inbox.lv

     Zvaniet: 29425523

     

     Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Inese Degterjonoka          
29425523          
inesedegterjonoka@inbox.lv      

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

     Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.05.2023un atkārtoti pārskatīts .
     Šo paziņojumu apstiprināja           Sergejs Kovaļovs           Direktors.