Paziņojums, mainīti Sporta skolas rekvizīti un norēķina konts ar 2021.gadu

 

Tukuma novada Dome, Tukuma Sporta skola,

Reģistrācijas numurs: 90000050975

Juridiskā adrese: Talsu iela 4,Tukums, Tukuma novads

Faktiskā adrese: Kuldīgas iela 74, Tukums, Tukuma novads

Banka: AS SWEDBANK

Norēķina konts Nr. LV17HABA0001402040731

 

11.01.2021 - 11:29