Informācija absolventiem

Ja vēlaties turpināt apgūt profesionālās pilnveides programmu SMP (sporta meistarības pilnveidošana), tad jāierodas līdz 31.augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Lindu Dreimani pa telefona numuru 28659835, Sporta skolā absolventam kopā ar vecāku, lai uzrakstītu iesniegumu. 

23.08.2021 - 14:20